Szukaj noclegu

REGULAMIN DLA WŁAŚCICIELI OBIEKTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z SYSTEMU DODAWANIA OGŁOSZEŃ

I. Wstęp

Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.nocujnamazurach.pl, prawa i obowiązki jego użytkowników oraz zasady odpowiedzialności Administratora.


II. Prawa i obowiązki Użytkownika/Właściciela obiektu

1. Użytkownik/Właściciel obiektu:

  1. ma prawo dokonywać zmian danych własnych ofert za pomocą bezpłatnego Konta, w polach udostępnionych przez Administratora.

  2. zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich praw i zgód na umieszczenie w Serwisie jakichkolwiek materiałów. Umieszczenie materiałów w Serwisie przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownik posiada w tym zakresie niezbędne prawa i zgody, i to on ponosi pełną odpowiedzialność za treść.

  3. jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz do korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, Administratora lub Moderatorów.

  4. zobowiązany jest do przestrzegania autorskich praw osobistych oraz majątkowych jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych podmiotów.

2. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu i jego funkcji do innych celów niż wynika to działalności Serwisu, a w szczególności:

  1. prowadzenia wszelkiego rodzaju agitacji, 

  2. podejmowanie jakichkolwiek działań mogących spowodować szkodę dla Właściciela Serwisu oraz innych Użytkowników i osób trzecich.

  3. umieszczanie w Serwisie materiałów naruszających obowiązujące prawo, regulamin,  treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd,

  4. umieszczania linków do innych serwisów internetowych.

  5. podszywanie się pod innych Użytkowników, podawanie lub sugerowanie nieprawdziwej tożsamości Użytkownika.

3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób korzystania z Konta i Serwisu.

4. Użytkownik/Właściciel obiektu ponosi pełną odpowiedzialność za treść swoich ofert.

5. Użytkownik/Właściciel obiektu, za naruszenie zasad Regulaminu, może zostać ukarany poprzez usunięcie jego obiektów z Serwisu.


III. Dodawanie ogłoszeń w Serwisie

1. Serwis pozwala na umieszczanie dowolnej ilości obiektów noclegowych bedących w posiadaniu Właściciela, w tym domków letniskowych, domów całorocznych, mieszkań, kwater, pokoi, apartamentów, hoteli, pensjonatów, obiektów agroturystycznych, jachtów, itp.

2. Dodanie swoich obiektów, publikowanie ich w Serwisie, wstawianie opcji ,,Last minute'' przez Admina do  końca 2017 roku, jest bezpłatne. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do przedłużenia oferty bezpłatnego korzystania z Serwisu przez Właścicieli obiektów.

3. Od 2018 roku obowizywać będzie opłata za korzystanie z Serwisu w wysokości 50,00 zł brutto za dodanie pierwszego obiektu.    Za każdy kolejny obiekt opłata wynosi 10,00 zł brutto. Podobiekty takie jak pokoje, lub mieszkania w bryle jednego budynku nie podlegają dodatkowej opłacie.

4. Do końca stycznia 2018 roku, Właściciel obiektów zostanie poinformowany o zakończeniu okresu bezpłatnej publikacji ogłoszenia. Właściciel, w ciągu 7 dni od powzięcia tej informacji  ma prawo zrezygnować z dalszej publikacji swoich ogłoszeń lub potwierdzić dalszą chęć współpracy.
      a) w przypadku rezygnacji ogłoszenie zostanie zablokowane,
      b) w przypadku kontynuacji współpracy, do końca stycznia każdego następnego roku, zostanie wystawiona faktura,
          zgodnie z ilością posiadanych obiektów. Faktura stanowi opłatę za publikację ogłoszenia obiektów, za rok bieżący,
          płatna z góry w ciągu 7 dni od otrzymania faktury.


5. Od 2018 roku obowiązywać będzie opłata za wystawienie opcji ,,Last minute'' w wysokości 10,00 zł brutto za każdy przypadek. Właściciel Serwisu wystawi fakturę za korzystanie z opcji ,,Last minute'' na koniec miesiąca, w którym wystąpił taki przypadek. Faktura będzie płatna w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

6. W przypadku zmiany cen, obowiązuje ona do końca roku kalendarzowego. Każdorazowo Właściciel zostanie poinformowany o zmianie cen. W takim przypadku Właściciel ma prawo zrezygnować ze współpracy z Serwisem.

7. Dodawanie ogłoszeń, edycja opisu, dodawanie zdjęć, wstawianie opcji ,,Last minute'' możliwe jest tylko przez Administratora Serwisu i jest bezpłatne. Skraca to do minimum czas poświęcony przez Właściciela obiektu.

8. Zakładanie konta w Panelu Użytkownika możliwe jest tylko przez Administratora Serwisu. Właściciel otrzymuje dane do logowania w Panelu Użytkownika drogą elektroniczną.

9. Administrator ma prawo odmówić publikacji oferty niezgodnej z regulaminem.

10. Właściciel obiektu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, tylko na potrzeby Serwisu www.nocujnamazurach.pl

11. Właściciel obiektów wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.